محصولات اداری آده

محوطه سازی سالن همایش ها

  • فضا سازی محیط سالن
  • نصب و مستحکم سازی صندلی های سالن
  • نصب میز مهمانان جلسه و طراحی پیشخوان سالن