1)مشخصات فردی

*نام
*نام خانوادگی
*نام پدر
*شغل پدر
*شماره شناسنامه
*آدرس ایمیل شما
*تاریخ تولد
*محل تولد
*کد ملی
*نام مادر
*شغل مادر
*ملیت
*جنسیت
*وضعیت تاهلمجردمتاهلمتارکهفوت همسر
تعداد فرزندان
قصد ازدواج تا یک سال آینده دارم:بلهخیر
*وضعیت خدمت نظام وظیفه:انجام داده امانجام نداده اممعاف از خدمت
علت معافیت

2) مشخصات همسر

* نام و نام خانوادگی
*شغل همسر

3) سوابق تحصیلی : (به ترتیب آخرین مدرک) - وارد کردن سطر اول الزامی می باشد

*مدرک تحصیلی
*رشته تحصیلی
*معدل کل
*تاریخ شروع و پایان
*نام موسسه آموزشی
*شهر/ کشور

4) مهارت های تخصصی گذرانده - وارد کردن سطر اول الزامی می باشد :

محل گذراندن مهارت
عنوان مهارت
سال

5) تجربیات شغلی - وارد کردن سطر اول الزامی می باشد :

* هم اکنون شاغل هستید؟
*نام سازمان یا شرکت
*سمت/ شغل
*مدت سابقه
*تاریخ شروع و خاتمه
*آخرین حقوق دریافتی
*علت ترک کار
آیا تمایل دارید تا در صورت صلاحدید شرکت از محل کار قبلی شما استعلام به عمل آید؟بلهخیر
آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟بلهخیر
در صورت مثبت بودن علت ترک رابطه کاری را ذکر کنید

6) آشنایی با زبان های خارجی :
نام زبان: انگلیسی

خواندن : ضعیفمتوسطخوبعالی
نوشتن : ضعیفمتوسطخوبعالی
مکالمه : ضعیفمتوسطخوبعالی
نام زبان *
خواندن : ضعیفمتوسطخوبعالی
نوشتن : ضعیفمتوسطخوبعالی
مکالمه : ضعیفمتوسطخوبعالی

7) میزان آشنایی با کامپیوتر - وارد کردن سطر اول الزامی می باشد :

*نام دوره
*نام موسسه آموزشی
*مدت دوره
*تاریخ شروع
*تاریخ پایان
*توضیحات

8) چنانچه تاکنون در گزینش نهاد ها، ادارات یا مراکز آموزشی شرکت کرده اید ، جدول زیر را تکمیل کنید :

*نام دستگاه
*استان
*شهر
*تاریخ ثبت نام
*نتیجه گزینش
*دلایل عدم پذیرش

9) مسافرت خارج از کشور :

*علت (ماموریت،زیارت،..)
*کشور
*مسئولیت در سفر
*سازمان اعزام کننده
*مدت اقامت
*از........... تا..........

10) مشخصات 3 نفر از افراد مورد اعتماد(غیر خویشاوند) و قابل دسترس که نسبت به شما شناخت کافی دارند :

*نام
*نام خانوادگی
*نوع رابطه
*مدت آشنایی
*شغل
آدرس / تلفن

11) اطلاعات عمومی :

*استعمال دخانیاتبلهخیر
*سابقه محکومیت جزاییبلهخیر
*نوع محکومیت
*سابقه بیمه تامین اجتماعیبلهخیر
*مدت سابقه
*شماره بیمه
*سابقه بیماری خاصبلهخیر
*ذکر بیماری
*نقص عضو یا معلولیتبلهخیر
*نوع معلولیت
*آیا تا کنون در نهاد یا گروه سیاسی اعم از موجود یا منحل عضویت داشته اید؟بلهخیر
*نام گروه
*مدت عضویت

12) لطفا به سولات زیر با دقت پاسخ دهید :

*دلایل علاقه مندی به این شغل را نام ببرید؟
*آیا حاضرید در مشاغل دیگری که از سوی شرکت تعیین می شود مشغول شوید؟
*آیا در صورت نیاز شرکت تمایل به همکاری برای ماموریت یا انتقال به شهرستان را دارید؟
*آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟ زمان مد نظر را ذکر فرمایید.
*آیا قصد ادامه زندگی در خارج از کشور را دارید؟ زمان مد نظر را اعلام نمایید.
*آیا محدودیتی نسبت به ساعت کاری دارید؟.
*علایق و سرگرمی های خود را با اولویت ذکر نمایید؟.
*آیا اهل مطالعه هستید؟.
*آخرین کتابی را که مطالعه کردید نام ببرید.
* ورزش مورد علاقه:.
*فعالیت بصورت حرفه ای یا غیر حرفه ای؟ .
*فعالیت های علمی که تا کنون انجام داده اید :
*چگونگی اشنایی شما با شرکت؟ :
* میزان آشنایی؟:
* آیا خانواده و یا همسر شما رضایت کامل از اشتغال شما در این شرکت را دارند؟ :بلهخیر
*آیا در تصمیم گیری های مربوط به کار( مثل: ساعت کاری، ماموریت...) مستقل هستید؟: بلهخیر
* آیا آمادگی خود را جهت ارائه تضمین های معتبر و مدارک مورد نظر شرکت، اعلام می دارید؟: بلهخیر
*حقوق و دستمزد درخواستی شما ؟ :

13) آدرس دقیق محل سکونت :
آدرس فعلی:

*استان
*شهر
*نشانی کامل
*سالهای اقامت
تلفن ثابت/ همراه

ادرس قبلی

شماره تماس ضروری